Een boek voor een baken in Zeeland

Het Zeelandse kerkgebouw bestaat 150 jaar. “Het meest markante gebouw van het dorp. Markant doordat het hoog boven de andere bebouwing uittorent, markant ook omdat de kerktoren zichtbaar is voor iedereen die naar Zeeland komt.” aldus de auteurs van dit boek.

Met de samenstellers Piet Huvenaars en Tjeu van Ras verzorgden wij de vormgeving en opmaak voor dit 100 pagina’s tellend boekwerk, voorzien van vele oude en nieuwe foto’s. Ook het drukwerk is in ons beheer uitgevoerd.

  • Vormgeving boek 

  • 100 pagina’s

  • Fotografie